Обща информация

Обща информация

Устав на дружеството
Права на акционерите и участието им в ОСА
Национален кодекс за корпоративно управление
Актуална информация относно акционерната структура
Структура и състав на управителните и контролни органи
Емитирани акции и други финансови инструменти
Oдитори
Контакт с директора за връзки с инвеститорите
Информация, свързана с дейността на дружеството

Акционери и инвеститори

Уполномоченный диллер компании:
© 2020 HidroPnevmoTehnika. All Rights Reserved.