Hydraulic Components and Hydraulic Power Packs

Welcome

HIDROPNEVMOTEHNIKA AD is a specialized producer in the field of control setting units for hydraulic systems built in material handling, engineering and agricultural machinery as well as machine building equipment.

A wide range of hydraulic components are included in the company production list: relief, check, safety, overcenter valves; two-way and three-way flow control valves; CETOP blocks; directional control valves with solenoid and automatic switching; hydraulic motor blocks MP, MR, MS; hydraulic power packs.

euproektlogo.png

Стартира проект
№ BG-RRP-3.004-0712-C01

На 14.07.2023 г. обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на Струг с ЦПУ – 1 бр.Наименование на проекта:№ BG-RRP-3.004-0712-C01 "Технологична модернизация”Срок за подаване на офертите – 25.07.2023г. Офертите се подават в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020
Документи: Публична покана

euproektlogo.png

Приключи проект
№ BG16RFOP002-6.002-0596-C01

About us

Distributor of:
© 2024 HidroPnevmoTehnika. All Rights Reserved.